• Mind, full eller mindful? En vei til livtilfredshet. 

      Bang, Robin; Magnussen, Viktoria; Evertsen, Espen Odén (Bachelor thesis, 2014-10-15)
      Har prestasjonssamfunnets forventninger om selvrealiserende suksess, gitt oss urealistiske forventninger om det gode liv og hvordan det skal oppnås? Samfunnsvitere og andre forskere rapporterer at i takt med prestasjon ...