• Ny generasjon - nye krav? 

      Obstfelder, Maria; Olsen, Trine; Sandli, Malene (Bachelor thesis, 2016-11-09)
      Denne bacheloroppgaven setter søkelys på generasjonsforståelse og generasjonsbeskrivelser, for å kartlegge om dette er godt egnet for å komme med påstander om arbeidstakere i ulike generasjoner. Vi har ønsket å se på om ...