• Fra Ventreprenør til Entreprenør. 

      Thomassen, Jonas; Mohaugen, Vidar Andre; Pedersen, Daniel (Bachelor thesis, 2014-10-28)
      Temaet for denne bacheloroppgaven er entreprenørskap i tidlig fase – et område mange forskere mener det er gjort for lite forskning på. Problemstillingen vi har hatt til hensikt å besvare er som følger: Hvorfor stopper ...