• Hvordan lykkes som sponsor av kultur- og sportsarrangementer. 

      Haga, Line Marie; Ugelvik, Andrea Margrethe Henriksen; Kalvik, Lasse (Bachelor thesis, 2014-10-14)
      Denne oppgaven omhandler tema sponsing. Med problemstillingen: “Hvordan lykkes som sponsor av kultur- og sportsarrangementer? “For at vi skulle få det fokuset vi ønsket under oppgaven, så valgte vi å ta i bruk noen undertema: ...