• M ot samme destinasjon: Hvordan kan ledelse påvirke sykefravær? 

      Undheim, Jorunn Åshild Austrumdal; Slaatta, Julia (Bachelor thesis, 2017)
      Denne oppgaven undersøker hvordan relasjonen mellom ledelse og ansatte kan påvirke de ansattes holdninger til sykefravær. For å kunne si noe om dette har vi brukt kvalitative dybdeintervjuer med fire ansatte i Norwegian ...