• Holdninger til omdømme. 

      Castilla, Andreas; Gløersen, Jørgen; Øgård, Morten Jørgensen (Bachelor thesis, 2014-10-15)
      Bakgrunn Denne oppgavens problemstilling er tilpasset en bacheloroppgaves tid og størrelse, og det er derfor blitt foretatt flere avgrensninger. Avgrensningene har blitt tatt på bakgrunn av en omdømmeanalyse som er ...