• Persuasion Knowledge – Forbrukernes kunnskap om påvirkning 

      Svensson, Thea Brustad; Sæther, Oda Ingrid; Skaarud, Anette (Bachelor thesis, 2016-11-15)
      Denne bacheloroppgaven har et hovedfokus på teorien Persuasion Knowledge. Persuasion Knowledge er en teori som ble utviklet av Friestad og Wright (1994). Den dreier seg om at forbrukere har kunnskap om påvirkning, noe ...