Show simple item record

dc.contributor.authorMalnes, Marlen
dc.contributor.authorDigerud, Ellen Julie
dc.date.accessioned2015-10-13T11:40:21Z
dc.date.available2015-10-13T11:40:21Z
dc.date.issued2015-10-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2356090
dc.description.abstractTemaet for denne bacheloroppgaven er dilemmaer ved markedsføring i sosiale medier. Ut ifra våre egne erfaringer og mangel på akademisk teori, sitter vi igjen med inntrykket av at temaet er lite belyst. Med dette som bakgrunn ønsker vi å bidra med forskning på området vedta for oss følgende problemstilling: “Hvilke dilemmaer kan oppstå ved markedsføring i sosiale medier og hvordan kan de unngås?” På bakgrunn av problemstillingen, samt formålet med oppgaven, er kvalitativ forskning benyttet og forskningsdesignet er eksplorativt fenomenologiskdesign. For å besvare problemstillingen på en tilfredsstillende måte har dataene blitt innhentet ved hjelp av dybdeintervju av tre informanter og tre respondenter, samt en innholdsanalyse av relevante artikler. Informantene anses å være noen av Norges fremste eksperter på området, og respondentene har god erfaring med markedsføring i sosiale medier og arbeider med noen av Norges største bedrifter. Funnene fra intervjuene ble strukturert sammen til en felles konklusjon, hvor både informanter og respondenter er satt sammen. Videre ble funnene fra intervjuene og funnene fra innholdsanalysen analysert, hvor det ble avdekket ulike dilemmaer som kan oppstå ved markedsføring i sosiale medier og hvordan disse kan unngås. Til slutt ble funnene fra intervjuene og innholdsanalysen satt opp mot eksisterende teori for å avdekke eventuelle forskjeller og likheter. Resultatene av forskningsprosjektet skal kunne fungere som retningslinjer for bedrifter, og belyse hvilke dilemmaer som kan oppstå på sosiale medier og hvordan de kan unngås. Dette vil igjen kunne bidra til å en mer hensiktsmessig markedsføring på sosiale medier.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.titleDilemmaer i sosiale mediernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record