Show simple item record

dc.contributor.authorGlærum, Kristin
dc.contributor.authorJohnsen, Maren
dc.contributor.authorKarlsen, Silje Marie
dc.date.accessioned2016-11-14T14:34:05Z
dc.date.available2016-11-14T14:34:05Z
dc.date.issued2016-11-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2420886
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven har som hensikt å redegjøre for hvordan ulike elementer hentet fra klyngeteori påvirker en klyngebedrifts risikovillighet. For å besvare dette har vi valgt problemstillingen: “Hvordan påvirkes bedriftens risikovillighet av sentrale elementer hentet fra klyngeteori?” En definisjon av næringsklynger blir blant annet gitt av Reve og Sasson (2012): ”En næringsklynge er en kritisk masse av bedrifter i ulike deler av verdikjeden (eller verdinettverket og verdiverkstedet) lokalisert i samme region. Hensikten er å dele felles innsatsfaktorer, utnytte felles kunnskapsgrunnlag og lære av hverandres erfaringer.”. Vi har undersøkt i hvilken grad elementene kompetansedeling, nettverkstillitt, rivalisering og samarbeid påvirker risikovilligheten til bedriftene i Oslo EdTech klyngen. Undersøkelsen har en eksplorativ tilnærming og bygger på semi-standardiserte dybdeintervjuer med 6 informanter. For å belyse problemstillingen vår har vi valgt å bruke teori fra blant annet Michael E. Porter, Torger Reve og Erik W. Jacobsen, som alle er sentrale innenfor forskning på næringsklynger. Vi vil presentere grunnleggende teori om klynger, Porters diamantmodell, sosial kapital, bedriftens risikovillighet og sentrale elementer hentet fra klyngeteori. Videre i oppgaven presenterer vi valg av metode, våre informanter og deres synspunkter, ulike faktorer og i hvilken grad disse faktorene påvirker bedriftens risikovillighet, før vi diskuterer likheter og ulikheter opp mot hverandre. Funnene i undersøkelsen viser sammenheng mellom teori og praktisk bruk, og vi ser at elementene i teorien er gjennomgående viktig for klyngeaktørene. Videre drøfter vi disse funnene for å besvare problemstillingen. Til sist presenteres konklusjon og en evaluering av oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectnæringsklyngernb_NO
dc.subjectrisikovillighetnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.titleNæringsklyngens innflytelse på risikovillighetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge