Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordvik, Frode Martin
dc.contributor.authorErlandsen, Isabelle
dc.contributor.authorFinsberg, Kimberlie
dc.contributor.authorHoff, Eirill
dc.date.accessioned2021-10-21T09:15:40Z
dc.date.available2021-10-21T09:15:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824437
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven har tatt utgangspunkt i hvilken innvirkning pålagt fjernarbeid og fjernledelse har på arbeidsmiljøet og sykefraværet. Hensikten med oppgaven var å belyse viktigheten av et godt arbeidsmiljø og undersøke et fenomen det er begrenset forskning på. På bakgrunn av dette har bacheloroppgaven forsøkt å besvare følgende problemstilling; “Hvilken innvirkning har pålagt fjernarbeid og fjernledelse på arbeidsmiljøet og sykefraværet i konsulentbedrifter?” Det teoretiske rammeverket vårt bestod i hovedsak av teorier knyttet til arbeidsmiljø, fjernarbeid, fjernledelse og sykefravær. Jobbkrav-kontroll-støtte modellen av Karasek og Theorell (1990) har vært sentral for denne bacheloroppgaven. Basert på tidligere forskning og den gitte problemstillingen utarbeidet vi følgende hypoteser; H1 Sykefraværet er høyere for de som opplever nedsatt trivsel på hjemmekontoret. H2 De ansatte som opplever økt arbeidsmengde, sliter med å skille mellom arbeidstid og fritid. H3 De ansatte som opplever nedsatt trivsel på hjemmekontor, ønsker likevel å fortsette med hjemmekontor etter pandemien. Den metodiske tilnærmingen i denne bacheloroppgaven er både kvalitativ og kvantitativ. Hovedvekten ligger på den kvalitative undersøkelsen, der vi samlet inn data gjennom semistrukturerte individuelle intervjuer med fire ledere. For å utfylle den øvrige metoden ble det benyttet en kvantitativ spørreundersøkelse, der respondentene bestod av lederne og de ansatte i bedriftene. Hovedfunnene våre viser at pålagt hjemmekontor har medført endring når det kommer til effektivitet og nedsatt trivsel. I tillegg ble det funnet at ledere og ansatte opplever det som vanskeligere å skille arbeidstid og fritid under pandemien. På samme tid er flertallet for videreførelse av hjemmekontor. Konklusjonen vi kom frem til er at hjemmekontor er kommet for å bli. Ledere bør derfor tilrettelegge for godt arbeids miljø, ikke bare på stedskontoret, men også på den ansattes hjemmekontor.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectØkonomi og ledelseen_US
dc.subjectHjemmekontoren_US
dc.subjectArbeidsmiljøen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectKvantitativ metodeen_US
dc.subjectMetodetrianguleringen_US
dc.titleHjemmekontor – eksisterer arbeidsmiljøet fortsatt?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal