Show simple item record

dc.contributor.advisorBakke, Nils Arne
dc.contributor.authorEngenes, Marius
dc.contributor.authorHjort, Peter
dc.contributor.authorBurger, Alexander
dc.contributor.authorAas, Thor J.Thomassen
dc.date.accessioned2021-10-21T09:44:39Z
dc.date.available2021-10-21T09:44:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824450
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å gjennomføre en strategisk analyse av Norwegian Air Shuttle ASA etterfulgt av det gjennomfører vi en verdivurdering av selskapet. Problemstillingen for vår bachelorutredelse er følgende Hva er verdien av Norwegian Air Shuttle ASA per 30.12.2020? Oppgaven er oppbygget med en kort presentasjon av historien til selskapet i det første kapittelet. I det neste kapittelet redegjør vi for teorien tilknyttet verdivurderingen, herunder forklarer vi ulike tilnærminger, ulike metoder før vi argumenter for valget av verdsettelsemetode. Vi valgte diskontert kontantstrømmetode basert på drift hvor målet var finne den frie kontantstrømmen. I det neste kapittelet ser på vi på den strategiske intensjonen her kommer en oversikt over selskapets visjon, mål og forretningside og vi evaluerer den opp mot litteraturen til. I kapittel etter ser vi på de eksterne og interne faktorene som påvirker Norwegian og gjennomfører en strategisk analyse. Den strategiske analysen gjøres ved bruk av porters femkraftsmodell, PESTEL-analyse, SVIMA-analyse, fremsynanalyse og til slutt oppsummerer vi funnene i den interne og eksterne analysen i en SWOT-analyse. Etter dette gjennomfører vi en regnskapsanalyse, som baserer seg på tall fra 2015 til 2020. Dette gjennomføres for å få en forståelse av selskapets lønnsomhet, likviditet, EBITDA-margin og soliditet. Avslutningsvis gjennomfører vi en sammenligning mot Norwegians største konkurrent og et sammenlignbart lavprisselskap. Dette gjøres for å forstå hvordan Norwegian står i markedet i forhold til konkurrentene. I kapittelet etter prognostiserer vi budsjettet for den eksplisitte perioden 2021-2025, som baserer seg på funnene i den strategiske analysen. Her tar vi for oss alt fra driftsinntekter til beregninger av endringer i arbeidskapitalen. I det siste kapittelet beregner vi avkastningskravet til totalkapitalen, det er beregnet til 7,17%. Avkastningskravet brukes så videre til finne terminalverdien for kontantstrømmene etter den eksplisitte perioden, vi bruker også dette avkastningskravet til neddiskonteringen av de frie kontantstrømmene og terminalverdien. Dette gir oss verdien på egenkapitalen som er 935.431.250 MNOK, som gir oss en estimert aksjekurs på 22,11 kr.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectDigitalisering og økonomien_US
dc.subjectVerdivurderingen_US
dc.subjectStrategisk analyseen_US
dc.titleHva er verdien av Norwegian Air Shuttle ASA per 30.12.2020?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal