• Hjemmekontor – eksisterer arbeidsmiljøet fortsatt? 

      Erlandsen, Isabelle; Finsberg, Kimberlie; Hoff, Eirill (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven har tatt utgangspunkt i hvilken innvirkning pålagt fjernarbeid og fjernledelse har på arbeidsmiljøet og sykefraværet. Hensikten med oppgaven var å belyse viktigheten av et godt arbeidsmiljø og undersøke ...