Show simple item record

dc.contributor.advisorBakke, Nils Arne
dc.contributor.authorMyrvang, Karoline
dc.contributor.authorVammeli wiik, Victoria
dc.contributor.authorBaardsen, Julia
dc.date.accessioned2021-03-02T12:12:38Z
dc.date.available2021-03-02T12:12:38Z
dc.date.issued2020-06-07
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2731157
dc.description.abstractBergans har hatt gjennomgående svake resultater de seneste årene. For å oppnå bærekraftige økonomiske resultater i et langsiktig perspektiv har selskapet gjennomgått en strategiprosess og satset på en digital forretningsmodell. Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan Bergans har utført en digital transformasjon. På bakgrunn av dette utarbeidet vi problemstillingen: Hvilke konsekvenser har digitalisering for forretningsstrategi og forretningsmodell i Bergans? For å analysere transformasjonen har vi benyttet anerkjente rammeverk som Porters femkraftsmodell og Osterwalder & Pigneurs Business Model Canvas. I vår kvalitative casestudie har vi samlet inn data gjennom en kombinasjon av dybdeintervju, interne dokumenter og artikler. I forkant av dybdeintervjuene utarbeidet vi intervjuguider tilpasset informantene, i henhold til våre tre forskningsspørsmål: - F1: Hvordan påvirker digitalisering konkurransesituasjonen til Bergans? - F2: Hvilke tilpasninger har Bergans gjort med tanke på forretningsstrategi og forretningsmodell? - F3: Hvilke investeringer har Bergans gjort i digitalisering, arbeidsmetoder og kompetanse? Gjennom studien fant vi ut at digitalisering har hatt store konsekvenser på forretningsstrategien og forretningsmodellen i Bergans. Strategien er flyttet i retning av å satse mer i egne kanaler som nettbutikk og brandstores, som kan skape større lønnsomhet og gjøre virksomheten mer konkurransedyktig. Investeringer i nye digitale systemer har bidratt til økt salg i nettbutikk og økt effektivitet, men også større behov for ny digital kompetanse og nedbemanning av manuelle arbeidsoppgaver. Hele virksomheten har forstått nødvendigheten av transformasjonen, og prosjektet ansees som vellykket.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectØkonomi og ledelseen_US
dc.subjectForretningsstrategien_US
dc.titleHvilke konsekvenser har digitalisering for forretningsstrategi og forretningsmodell i Bergans?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal