Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHodt, Christian fredrik
dc.contributor.authorBjerkreim, Johan
dc.date.accessioned2021-03-04T12:17:26Z
dc.date.available2021-03-04T12:17:26Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2731637
dc.description.abstractAgens er et fremoverlent selskap i softwarebransjen som i en årrekke har utmerket seg innenfor spill og design. Vi har intervjuet ansatte i Agens for å høre deres refleksjoner rundt temaene psykologisk eierskap og kreativitet. Psykologisk eierskap og kreativitet er begge abstrakte temaer som leder til motstridende forskning. Denne oppgaven er inspirert av forskningen til Pierce mfl. og Avey mfl. sitt arbeid innen psykologisk eierskap, og Teresa Amabile sitt arbeid innen kreativitet. Her blir psykologisk eierskap lagt frem fordi det dekker tre menneskelige behov: tilhørighet, effekt og selvidentitet. oppgaven presenterer forløpere til psykologisk eierskap og utfall av en sterk grad av eierskap. Forløperne som blir fremlagt er lederskap, autonomi, maktdistanse og aksjeeierskap. Utfallene er: ansvarliggjøring, trivsel, frivillige oppgaver, engasjement, kunnskapsdeling og utbrenthet. Det teoretiske grunnlaget innenfor kreativitet har vi avgrenset til Amabiles modell med komponenter til kreativitet. Disse komponentene er faglig ekspertise, evne til kreativ tenkning, indre motivasjon og miljø. Vi har valgt en kvalitativ tilnærming til studien og utførte 12 dybdeintervjuer av ansatte i Agens. Ut fra disse intervjuene fant vi flere interessante funn og fikk høre mange spennende refleksjoner rundt temaene. Analysen går i tråd med det teoretiske grunnlaget og vi tar for oss informantenes syn og refleksjoner på psykologisk eierskap og prøver å se på den mulige koblingen til kreativitet. Formålet med dette prosjektet var å belyse hvordan psykologisk eierskap påvirker kreativitet i Agens. Det ble lagt frem til hvilken grad PE påvirker de ansatte, og videre hvordan PE fører til et bedre kreativt arbeidsmiljø. Prosjektets funn peker på sterke insentiver for at både forløperne og utfallene av PE var tilstede i Agens. Dermed kan man anta at kulturen i selskapet bidrar til at de ansatte kjenner en høy grad av PE.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectKreativitet, innovasjon og forretningsutviklingen_US
dc.subjectPsykologisk eierskapen_US
dc.subjectCasestudieen_US
dc.titleHvordan påvirker psykologisk eierskap kreativitet? En casestudie av Agensen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal