Denne samlingen inneholder et utvalg bachelor- og masteroppgaver fra studier ved Institutt for teknologi. Frem til 2018 inneholder arkivet oppgaver som har fått karakteren A eller B. Fra og med 2018 inneholder arkivet kun A-oppgaver.

Merk: Publisering av bacheloroppgaver i KOA ble avviklet høsten 2021, de nyeste bacheloroppgavene i arkivet er fra våren 2021.

Recent Submissions

View more