Show simple item record

dc.contributor.advisorDahlen, Øystein Pedersen
dc.contributor.authorWingquist, Rebecca
dc.contributor.authorKartnes, Aurora
dc.date.accessioned2021-10-15T09:24:30Z
dc.date.available2021-10-15T09:24:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823250
dc.description.abstractNår en offentlig etat som politiet blir anklaget for seksuelle trakasseringer, vekkes det sterke reaksjoner. Tabloide overskrifter som «knulletorsdag» spredte seg raskt i ulike medier. Kommunikasjonsavdelingen ble stilt til veggs, og en rask håndtering var helt nødvendig. Allerede fra første stund viste det seg å være utfordrende og være en stor etat med mange forskjellige avdelinger. Politihøgskolen, som anklagene rettet seg mot, politiet og politidirektoratet ble alle en del av dette. Det er vanskelig å være enige i en situasjon der tidspress påvirker håndteringen, og i dette tilfellet valgte politidirektoratet og direktør Marie Benedicte Bjørnland å gå hardt ut med begrepet «knulletorsdag», mens Politihøgskolens ledelse ikke var helt enige i dette valget. Internkommunikasjon spiller en sentral rolle når et sensitivt tema som seksuell trakassering har skapt utfordringer, og medieoppslag kan bidra til å svekke omdømmet. Derfor blir håndteringen av denne krevende saken både vanskelig og viktig. Dette ser vi nærmere på i vår oppgave, og vi vil ta utgangspunkt i teori som omhandler seksuell trakassering, internkommunikasjon, tillit, omdømme og mediehåndtering. Det empiriske grunnlaget i vår oppgave er fremskaffet gjennom kvalitativ metode ved å avholde dybdeintervjuer. Informasjon om politiets håndtering av situasjonen er også hentet fra politiets nettside for å få en helhetlig forståelse av hendelsesforløpet. Vi vil også se nærmere på hvordan håndteringen av saken har blitt utført internt, hvilke tiltak som er satt i gang og hvordan det har fungert. Derfor valgte vi å utforme problemstillingen vår: Hvordan foregikk prosessene internt i politietaten, for å beskytte omdømmet i en mediekrise som «knulletorsdag»? Vi har oppdaget at politietaten er en organisasjon som setter sine medlemmer først, og ser på medlemmene som viktigere enn selve omdømmet. Vi oppdaget at noen tiltak har vært vellykket, mens enkelte tiltak ikke har fungert til sin hensikt. Anklagene ble offentliggjort under koronapandemien, en situasjon som allerede kan ha vanskeliggjort internkommunikasjonen og skapt større avstand mellom politietatens ledd.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectPR og kommunikasjonen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectOmdømmehåndteringen_US
dc.subjectInternkommunikasjonen_US
dc.subjectSeksuell trakasseringen_US
dc.titleAnklager om seksuell trakassering i politiutdanningen: Kommunikasjons-strategier i politietatenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal