Collections in this community

Recent Submissions

 • Hvordan har influensere bidratt til å påvirke merkevaren Tise? 

  Hatland, Tina; Gundhus, Mina (Bachelor thesis, 2020-06-03)
  I denne forskningen har vi undersøkt hvordan influensere har vært med på å påvirke en merkevare, hvor vi har tatt utgangspunkt i den norske gratis-appen Tise. Oppgaven er basert på teori om influensere, markedskommunikasjon, ...
 • Gøy på landet - en bærekraftig strategi for destinasjonsutvikling i Vingelen 

  Trøan Sundt, Kari (Bachelor thesis, 2020-06-03)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å komme opp med en bærekraftig strategi for destinasjonsutvikling i Vingelen. Jeg vil blant annet se på hvordan eksisterende og nye reiselivsprodukter i Vingelen kan bli mer lønnsomme, ...
 • Helter, idoler og idioter. Hvordan påvirker indre motivasjon prestasjoner blant lærere? 

  Brestrup, Christian fredrik; Kvalø Engelund, Kyrre; Dunne, Lukas Angelo (Bachelor thesis, 2020)
  Det hersker liten tvil om at lærere har en viktig posisjon i arbeidslivet. De skal bidra til at barn og unge gjennomfører grunnskole – i tillegg gjør de en innsats for å forme generasjon på generasjon, slik at de kan bli ...
 • Grønnvasking sin påvirkning på bedrifters omdømme og forbrukernes holdninger 

  Skum Edvardsen, Ruth Tonje; Bjordal Vorraa, June; Djønne, Ida Margrethe (Bachelor thesis, 2020-06-03)
  Bærekraft har blitt et svært viktig tema og har ført til at flere bedrifter utgir seg for å være grønnere enn hva de faktisk er, og følgelig blitt beskyldt for grønnvasking. Denne oppgaven tar for seg grønnvasking i ...
 • H&M Conscious: Har forbrukeres holdninger til merkevaren endret seg etter de lanserte mer bærekraftig mote? 

  Dons, Siri; Rasmussen, Karoline (Bachelor thesis, 2020-06-01)
  Miljø og bærekraft utfordrer alle samfunnssektorer, ikke minst klesindustriens fast fashionkonsepter som baserer seg på bruk-og-kast og produksjon i lavkostland. Kleskjeden H&M er en av aktørene som imøtekommer forventningene ...
 • Et studie av bærekraft og lojalitet: påvirker bærekraft forbrukerlojalitet? 

  Østby Lambine, Edvin; Suarez, Martin Gabriel (Bachelor thesis, 2020)
  Temaet for denne bachelor avhandlingen er å utforske hvorvidt bærekraftige produkter og bedrifter påvirker lojaliteten til forbrukere. Miljøutfordringer er noe som står sentralt i dagens samfunn, den globale temperaturen ...
 • Faktorer som påvirker forbrukerens kjøpsintensjon i netthandel 

  Andersen Engevik, Mathias; Eimhjellen, Andreas; Fjeldheim, Daniel (Bachelor thesis, 2020-05-30)
  Netthandel er i kontinuerlig vekst og handlemønsteret til forbrukere er i stadig endring. Hva som påvirker deres kjøpsintensjon, endrer seg i raskt tempo med den teknologiske utviklingen. Nye medier blir tatt i bruk og ...
 • Generasjon X vs Generasjon Y - hvem er mest mottakelig for digital markedsføring? 

  Aune, Anniken Linnea; Nygaard Christiansen, Martine (Bachelor thesis, 2020-06-03)
  Utgangspunktet for vår oppgave er den økende digitaliseringen i samfunnet, og markedsføringens rolle innenfor dette fenomenet. De siste årene har bedrifter sakte, men sikkert gått bort i fra tradisjonell markedsføring, ...
 • Er Tise en mer attraktiv gjenbruksplattform enn Finn.no til salg av brukte klær? 

  Johansen, Jonas; Hellstrand, Markus; Hogseth, Tomas (Bachelor thesis, 2020-06-02)
  Denne oppgaven undersøker om Tise er en mer attraktiv gjenbruksplattform enn Finn.no til salg av brukte klær. Selve gjenbruksfenomentet er ikke nytt, men det er først nå i nyere tid at det er flere aktører som tilrettelegger ...
 • Frivillig innsats- ulikt arbeid, ulik motivasjon? 

  Woldvik, Marius Johan; Kvitberg, Cathrine; Skjelvik, Thomas (Bachelor thesis, 2020)
  I denne oppgaven skal det belyses variasjoner i motivasjonsbegrunnelser ved ulike typer frivillig arbeid og dets påløpende belastning. Bakgrunnen for oppgaven ligger i frivillige organisasjoners oppfattede utfordringer ...
 • Endring i forbruk - forbrukernes rolle i diskusjonen om bærekraft 

  Høie, Marthe Ingrid (Bachelor thesis, 2020)
  I klima- og miljøkampen blir forbrukere stadig vekk oppfordret til å ta grønne valg. Statsminister Erna Solberg nevnte i sin nyttårstale hvordan vi alle kan bidra ved å velge en mer klimavennlig bil eller benytte oss av ...
 • En studie av aktører i dagligvarebransjen og forslag til innhold i en bærekraftig strategi 

  Saksvoll, Stian; Maria, Skogen; Sandaker, Stian (Bachelor thesis, 2020-06-03)
  Hvilke faktorer påvirker dagligvarebransjens villighet til å utvikle bærekraftige strategier? Dagligvarebransjen operer i et omfattende marked, hvor fokuset rundt bærekraft har vært sentralt de siste årene. Stadig flere ...
 • Etikk i markedsføring av kosmetiske behandlinger 

  Røed, Charlotte; Wichstrøm Rolland, Veronica; Larsen, Kamilla (Bachelor thesis, 2020-06-02)
  Vi har i denne oppgaven valgt å skrive om de etiske beslutningene en bedrift gjennomgår før de publiserer et innlegg på Instagram. Bakgrunnen for at vi valgte dette temaet var fordi vi synes det var spennende, samtidig ...
 • Er tjenestekvalitet en suksessfaktor for å beholde kunder?: En kvantitativ studie av SATS 

  Oseberg, Malin; Karoline, Thon; Tappeluf, Linnea (Bachelor thesis, 2020-06-03)
  Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke tjenestekvaliteten hos SATS og finne konkrete forbedringsområder som er avgjørende å ta tak i for å forebygge frafall. Innsikten fra undersøkelsen skal kunne brukes til å øke ...
 • Fra holdning til handling: det digitale bruktmarkedet for mote og klær 

  Jakobsen Moe, Maria; Hogstad, Ida (Bachelor thesis, 2020-06-02)
  Det er kjent at klesindustrien er en av verstingene innenfor forurensning. Samtidig som etterspørselen øker, produseres klær i fast fashion med lav kvalitet, men med stor miljøbelastning. Ikke minst avdekkes det brudd ...
 • Først mat, så moral: et kjøleskapsstudie av miljømerkers effekt på kjøpsatferd 

  Albrigtsen, Azul Delfina; Gamme, Anna (Bachelor thesis, 2020-06)
  Bakgrunn Bakgrunnen for studiet var et ønske om å lære mer om forholdet mellom bærekraft og forbrukeratferd. Temaet er både aktuelt og viktig. Etter flere runder med innsnevring kom vi frem til en problemstilling. Pr ...
 • Grønn innflytelse. Bedrifters valg av hotelltjenester 

  Uttisrud, Niklas; From, From; Fehn Olsen, Sander (Bachelor thesis, 2020)
  Bedrifter i dag kjenner stadig mer på presset av å drive mer miljøvennlig. Dette kan føre til nye muligheter for hoteller å drive grønt. Denne oppgaven tar for seg bedrifters kjøpsprosess når de skal velge hotell og ...
 • Fra revenue management til total hotel revenue management. Hvordan vil en overgang til THRM prege hotellets prosesser å ulike nivå? 

  Bakka, Margit; Oda Amalie, Nygaard (Bachelor thesis, 2020)
  Vi har i denne oppgaven valgt å undersøke hvordan en overgang fra Revenue management (RM) til Total hotel revenue management (THRM) vil prege hotellets prosesser på ulike nivå. Revenue management er en taktikk brukt for ...
 • Flåm - en mer bærekraftig cruisedestinasjon? 

  Haga Pedersen, Camilla; Holm Karlsen, Andrea (Bachelor thesis, 2020)
  Cruise er en av transporttypene som har fått mest kritikk. Mye av årsaken til dette er at cruiseskipenes bærekraftige utvikling får lite fokus. Cruisenæringen er i likhet med andre reiselivsaktører opptatt av bærekraft, ...
 • Ansatte som merkevarebyggere 

  Knutsen, Sindre; Kristiansen, Tomas; Nesse, Arthur (Bachelor thesis, 2020-06)
  Hvilken rolle innehar ansatte som merkevarebyggere? … Merkevarebygging er et kjent fenomen i markedsføringslitteraturen. Det foreligger relativt lite forskning på ansattes innvirkning på prosesser rundt merkevarebygging ...

View more