• Bærekraft og ledelse. En kvalitativ studie om lederes motivasjon for bærekraft 

   Bayyari, Adan; Borg, Edward Christian; Bendiktsson, Bjørn Isak (Bachelor thesis, 2020)
   I denne sluttoppgaven ønsker vi å se på hvilke motivasjonsfaktorer ledere har når de tar bærekraftige valg. Bærekraft har vært et voksende og sentralt tema for samfunnet vårt og de kommende generasjonene, og er også et ...
  • Bærekraftig atferd. Sammenhengen mellom bærekraftig holdning og handling 

   Meek, Marcus Andre; Aardal, Tobias; Knutsen, Fredrik (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet bærekraft som er avgrenset til klima og miljø. Studiens problemstilling er: Hva må til for å sikre en atferdsendring blant forbrukere for å omgjøre en positiv miljøholdning til ...
  • Samskapende sosial innovasjon, en snarvei til et bærekraftig velferdssamfunn? 

   Simonsen, Anette; Eide, Thea Kristine (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Velferdsstaten Norge trenger hjelp til å løse fremtidens velferdsbehov. Et av disse problemområdene er rusproblematikken. Statistikken for overdosedødsfall har vært lik de siste årene. Dette indikerer at eksisterende ...