• “Bankers fremtid” Linje: Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling 

   Aarum, Kine Marie Elvira (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Denne oppgaven omhandler Vipps og det kommende PSD2 direktivet (Januar, 2018). En regulering i EU som gir flere mulighet til å kunne drive bankvirksomhet. Det legger også til rette for mer innsikt, som igjen kan legge til ...
  • Medarbeiderdrevet innovasjon - Hvordan involverer DNV GL medarbeiderne sine i en innovasjonsprosess? 

   Amundsen, Kristin Marie; Nannestad, Tenzin Cathrine; Storøy, Cathrine Helene (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Formålet med denne oppgaven er skape en bedre forståelse for hvordan DNV GL sitt innovasjonsprogram Step Change involverer sine medarbeidere i en innovasjonsprosess. Bakgrunnen for at vi valgte å fokusere på akkurat dette ...
  • Mikroprosesser i online samskaping - Et kvalitativt studie 

   Hoummira, Samire; Arntsen, Hanne Birgitte (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Til tross for omfattende forskning på samskapingsfeltet, ser vi hull i forskningen som omhandler forståelsen av fenomenet på et dypere nivå. Problemstillingen i denne oppgaven lyder som følger: Hvordan kan vi forstå online ...