• Hvordan forbrukeren påvirkes av CSR 

      Faugstadmo, Linn Andrea; Bakke, Line; Storløpa, Kristin (Bachelor thesis, 2016-11-15)
      Corporate Social Responsibility (CSR) har i løpet av de siste tiårene blitt en strategi som nesten har blitt obligatorisk for alle organisasjoner. Fra å være et valgfritt strategisk virkemiddel til å bli en strategi som ...