Now showing items 1-20 of 631

  • 4- stjerners barnefamilie 

   Arneberg, Ebba; Eslah, Farshid; Winter, Philip (Bachelor thesis, 2013-11-27)
  • Airbnb, borte bra men hjemme best? Hvorfor velger reisende Airbnb fremfor hotell, og vil Airbnb utgjøre en trussel for hotellbransjen? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2015-10-12)
   Vi er fascinert av Airbnb da det skiller seg enormt fra andre overnattingsformer. Oppgaven baserer seg på flere interessante fagområder som blant annet forbrukeratferd, service og hotelldrift. Dette er noen av fagområdene ...
  • Albania- en potensiell merkevare? 

   Danielsen, Ingvild; Guldbrandsen, Stian Ihle; Henriksen, Mats (Bachelor thesis, 2013-11-27)
  • Alt for barna? - en kartlegging av mødres holdninger til luksusbekledning for barn 

   Johansen, Mai-Linn; Berdal, Martine; Bjåstad, Magnus Knudsen (Bachelor thesis, 2014-10-14)
   Denne bacheloroppgaven vil ta for mødres holdninger til lukusbekledning til barn. Den vil kartlegge og belyse deres holdninger, og knytte dette opp mot holdningsteori. Vi ble inspirert av en debatt som pågått i media på ...
  • Anmeldelser på TripAdvisor: en økende makt over hotellmarkedet? 

   Nowak, Pernille; Höjstedt, Lisa; Olsen, Hanne (Bachelor thesis, 2017)
   Besvarelsen tar i utgangspunktet forbrukerens tilbakemeldinger på TripAdvisor og hvordan hotellene kan bruke disse tilbakemeldingene til å forsterke deres svake sider. Vi har valgt å dele bacheloroppgaven inn i fem ...
  • Ansatte som merkevarebyggere 

   Knutsen, Sindre; Kristiansen, Tomas; Nesse, Arthur (Bachelor thesis, 2020-06)
   Hvilken rolle innehar ansatte som merkevarebyggere? … Merkevarebygging er et kjent fenomen i markedsføringslitteraturen. Det foreligger relativt lite forskning på ansattes innvirkning på prosesser rundt merkevarebygging ...
  • Ansettelse ved første blikk? -en studie av «Hjem til jul», et rekrutteringsarrangement i regi av Sandefjord Næringsforening. 

   Hoff, Anita Romie; Kolbjørnsen, Marthe (Bachelor thesis, 2021)
   Nettverksbygging er en spennende måte å bygge en karriere og få nye muligheter på. I dagens kunnskapssamfunn, med alle sosiale medier vi har tilgjengelig, er dette mer aktuelt enn noensinne. «Hjem til jul» er et prosjekt ...
  • Apple's consumer tribe i digitalt samfunn 

   Hanssen, Aleksander; Hansen, Rune Alexander; Holst, Andreas Aasen (Bachelor thesis, 2013-11-27)
  • Arbeidskraftens (etiske) betydning for salg 

   Gaukstad, Mim Phuksuk (Master thesis, 2014-10-01)
   Denne masteroppgaven er en etnografisk studie av klær. Med en produktbiografisk tilnærming er studiet modifisert til å gjelde antrekkene, “wearing wardrobe study”. Hensikten med studiet er å skape forståelse rundt plaggets ...
  • Assosiasjonsoverføring i merkevarebygging: En studie av assosiasjonsoverføring mellom en profilert persons ekspertise, merkenavn og produktkategorier 

   Larsen, Linn Cathrine; Malnes, Fay Kristin; Gunnulfsen, Maria (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   Hensikten med forskningsarbeidet er å undersøke bruken av en profilert persons navn som merkenavn. Helt spesifikt er dette en kvalitativ studie, som undersøker bruken av et slikt merkenavn på produktserier i to ulike ...
  • Asymmetrisk medielandskap – er det tillit? En kvalitativ studie av tillit mellom annonsører og mediebyrå 

   Brenden, Leo; Rakfjord, Truls Christian (Master thesis, 2018-11-01)
   Mediebyråer har vokst frem som en av de viktigste strategiske rådgiveren for annonsører. De er å anse som et bindeledd mellom annonsører og mediehus/publisister. Videre går om lag halvparten av reklameomsetning i det ...
  • Augmented Reality (AR) - en transformerende innovasjon for netthandel i fashion industrien? 

   Bhart, Kunal; Al-Jboori, Ali Mahdi Saleh; Adland, Jonathan (Bachelor thesis, 2019)
   Netthandel har hatt en stor påvirkning i fashion industrien. Konkurransesituasjonen er intens mellom de aktørene som befinner seg i denne kanalen. For å få suksess i en slik kanal, er det essensielt å skille seg ut, og ...
  • Autentisitets påvirkningskraft på merkevarer 

   Røed, Julie Brix; Karlsen, Lars Christian; Jordheim, Marte (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Litteratur belyser at forbrukeres oppfattede autentisitet på merkevarer avgjør hva de kjøper og hvem de kjøper fra. Samtidig fremlegges det at autentisitet derfor en av kjernekomponentene bak de mest suksessfulle ...
  • Autentiske Opplevelser i Filmturisme 

   Nyberg, Tonje; Jacobsen, Mathilde Engen (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   I denne bacheloroppgaven har vi sett nærmere på fenomenet filmturisme og hvordan reiselivet og filmbransjen forholder seg til og arbeider mot det å skape filmturisme rundt en bestemt film og destinasjon i Norge. Formålet ...
  • Avhending av tekstiler gjennom klesinnsamlingsprogram 

   Forland, Hanne Natalie; Vaala, Vilde Malene (Master thesis, 2023)
   Overforbruk og avhending av tekstiler er både et nasjonalt og globalt samfunnsproblem i dag. Med overforbruk henvises det til at forbrukere eier for mange plagg, og hvor en del av disse gjerne oppbevares ubrukt i klesskapet. ...
  • Bacheloroppgave 

   Borgås, Malin N.; Lunder, Astrid Gran; Lier, Eyvind; Støles, Christian Edvard (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet vi har valgt for oppgaven omhandler kaffebarmarkedet i Norge med hovedfokus på Oslo. Ideen er basert på vårt inntrykk av at kaffebarmarkedet i Oslo har blitt større og vokst frem som et urbant fenomen. Vi er også ...
  • Bacheloroppgave 

   Sørlie, Marie Mercedes; Kværner, Amalie; Braaten, Cathrine Asp (Bachelor thesis, 2018-09-26)
   Denne bacheloroppgaven har tatt utgangspunkt i problemstillingen; “På hvilken måte benyttes muntlig kommunikasjon som et virkemiddel for å øke motivasjon og mestring blant de ansatte i organisasjonen Plan-B.” . Formålet ...
  • Bacheloroppgaven 

   Lindstad, Christina; Sætre, Sebastian (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Hotellmarkedet preges i dag av sterke etterspørselssvingninger, som videre resulterer i varierende etterspørsel etter arbeidskraft. Dette er spesielt gjeldende sesongbasert hotelldrift ved perifere destinasjoner. ...
  • Backpackere i Norge: En Kartlegging av deres Behov og Motiver 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Backpacking: Motivasjon - Identitet - Refleksjon 

   Helleseth, Elise; Albrigtsen, Line; Aaraas, Therese (Bachelor thesis, 2012-11-28)