Bachelor- og masteroppgaver fra studier ved Institutt for markedsføring. Fra 2018 inneholder arkivet oppgaver med karakteren A. For tidligere år inneholder arkivet oppgaver med karakter A eller B.

Recent Submissions

View more