• Merking av reklameinnlegg på blogg 

      Bjørnstad, Tina; Dalseth, Stine Strøm; Tjønnøy, Helga (Bachelor thesis, 2016-11-17)
      Tema for denne oppgaven er markedsføring gjennom store livsstilsblogger. Problemstillingen er "Reklameinnlegg på blogg - har merkingen noe innvirkning på kjøpsintensjonen til leserne?" Med denne oppgaven ønsket vi å ...