• Faktorer som påvirker forbrukerens kjøpsintensjon i netthandel 

      Andersen Engevik, Mathias; Eimhjellen, Andreas; Fjeldheim, Daniel (Bachelor thesis, 2020-05-30)
      Netthandel er i kontinuerlig vekst og handlemønsteret til forbrukere er i stadig endring. Hva som påvirker deres kjøpsintensjon, endrer seg i raskt tempo med den teknologiske utviklingen. Nye medier blir tatt i bruk og ...