• Effekter av ulikt tillitsnivå i merkeallianser og betydningen av fit 

   Håvik, Ingrid; Granberg, Ann-Harriet (Master thesis, 2018-11-01)
   Denne masteroppgaven undersøker effektene mellom merkevarer med ulikt tillitsnivå i merkeallianser. Inngåelse av merkeallianser medfører at forbrukeren presenteres for to merkevarer samtidig og det forekommer dermed en ...
  • SWEATSHOP – KLESINDUSTRIENS MØRKE SIDE 

   Granberg, Ann-Harriet; Fuglem, Nina (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Denne bacheloroppgaven handler om hvordan en opinionsleder kan påvirke forbrukere gjennom sosiale medier, og andre medier de kan fremme sin mening. Som tema har vi valgt å fordype oss innen samfunnsansvar i klesindustrien, ...