• Reklamens effekt - En balanse mellom følelser og påvirkning. 

      Laberg, Sondre; Næss, Maiken; Torkehagen, Simen (Bachelor thesis, 2014-10-15)
      I denne bacheloroppgaven forsøker vi å besvare problemstillingen; ” I hvilken grad påvirker de følelsesmessige appellene glede, sinne og redsel effekten av reklamebudskapet, og i hvilken grad modereres dette av tilstedeværelsen ...