• Betydningen av unike hotellkonsepter 

      Wessel, Julia; Skaanes, Kristin; Bølgen, Anna; Vestby, Anne Cathrine (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven har vi valgt å undersøke hvilken betydning unikhet i hotellkonsept vil ha for betalingsviljen i ferie- og fritidsmarkedet. Hotellmarkedet har i senere tid endret seg fra det å være et sted å sove, til å ...