• Millisekunder : Hvordan fungerer det programmatiske økosystemet i Norge? 

      Stabell, Jarle Andreas; Vedvik, Thomas Helmersen (Bachelor thesis, 2016-11-17)
      Temaet for oppgaven er det programmatiske økosystemet i Norge, med fokus på fordeler og muligheter, ulemper og farer, makt, og fremtid. Oppgavens hensikt er å skape en bedre forståelse for hvordan programmatisk annonsekjøp ...