• Hvilke faktorer påvirker salgsledere sine prestasjoner i Adams Matkasse? 

   Rath, Truls Jacobsen; Sælen, Markus; Lund, Atle Øygarden (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Vi har i vår undersøkelse prøvd å avdekke hvilke faktorer som påvirker salgsledere sine prestasjoner i Adams Matkasse, med forankring i den teoretiske modellen til Mark W. Johnson og Greg W. Marshall. Det ble også tatt i ...
  • Hvordan påvirker intern servicekvalitet kundelojalitet hos Adams Matkasse? 

   Nyquist, Nanna; Søreng, Julie; Raanaa, Heidi (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Gjennom studiet har vi lært at møtet mellom bedrift og kunde blir vektlagt som et av de viktigste nøkkelpunktene i tjenester. I sammenheng med dette har viktigheten av interne prosedyrer og prosesser blitt trukket frem ...