• Co-branding: en strategi for alle? 

      Larsen, Cathrine; Olbergsveen, Tine Pedersen (Bachelor thesis, 2014-10-15)
      Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilken effekt co-branding har som strategi, og om denne effekten er den samme for bedrifter med lav vs. høy merkekjennskap. De teoretiske begrepene som blir benyttet i studien ...