• Hvilke faktorer påvirker salgsledere sine prestasjoner i Adams Matkasse? 

      Rath, Truls Jacobsen; Sælen, Markus; Lund, Atle Øygarden (Bachelor thesis, 2017-10-11)
      Vi har i vår undersøkelse prøvd å avdekke hvilke faktorer som påvirker salgsledere sine prestasjoner i Adams Matkasse, med forankring i den teoretiske modellen til Mark W. Johnson og Greg W. Marshall. Det ble også tatt i ...