• Hvordan valg av merkevarer har innflytelse på hvordan andre oppfatter oss 

      Olsson, Christine; Røneid, Lene; Riis, Nanette Cesilie (Bachelor thesis, 2016-11-18)
      I denne oppgaven har vi sett på merkevarers betydning for hvordan mennesker danner seg inntrykk av andre mennesker. Undersøkelser gjort av Fennis og Pruyn viser at merkepersonlighetstrekk overføres til brukeren av merket, ...