• Free-riding og showrooming: konsekvenser for detaljistene 

      Pettersen, Stine; Hansen, Kristine; Toft, Mia (Bachelor thesis, 2016-11-17)
      Denne oppgaven tar for seg begrepet showrooming, de som showroomer og forholdet mellom mobilbruk, service, lojalitet og showrooming. Free-riding ved showrooming er et relativt nytt begrep, men det blir stadig et større ...