• Optimisme – påvirker det salgsprestasjoner? 

      Teien, Caroline Marie; Söderberg, Malin (Bachelor thesis, 2016-11-18)
      I denne bacheloroppgaven ser vi på disposisjonell optimisme og hvordan dette kan påvirke salgsprestasjoner blant telefonselgere. Vi ønsket samtidig å belyse hvorfor optimisme kan være nyttig og effektivt for bedrifter å ...