Show simple item record

dc.contributor.authorMathisen, Kathrine
dc.contributor.authorBøgh, Benedicte Gilroy
dc.contributor.authorDomaas, Lisa Charlotte
dc.date.accessioned2014-03-25T13:22:45Z
dc.date.available2014-03-25T13:22:45Z
dc.date.issued2014-03-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/192989
dc.description.abstractVi ønsker med denne oppgaven å se på nisjer innenfor reiselivet. Dette er et tema vi har valgt fordi vi mener nisjer vil bli en god strategi for framtidig norsk reiseliv. For å belyse tema nisje har vi valgt å ta for oss terrengparker, hvor vi fokusert på suksessfaktorene for Vierli Terrengpark i Rauland som forskningscase. Formålet med oppgaven er å få en bedre forståelse av hvilke faktorer som er sentrale for at en nisje skal oppnå suksess. Vi vil først gjøre rede for bakgrunnen for oppgaven og definere de begrepene vi mener er relevante for oppgaven. Deretter vil vi kort oppsummere forhold rundt reiselivet og alpinmarkedet. I det neste går vi inn på det relevante teorirammeverket, hvor vi har lagt vekt på trender, nisje, konkurransefortrinn, sosiale medier, næringsnettverk og differensiering. For å besvare denne oppgaven har vi valgt problemstillingen: «Hvilke faktorer medvirker til at en nisje som Vierli Terrengpark skal bli en suksess?» Vi utarbeidet tre hypoteser om viktigheten av differensiering, samarbeid, og trender som vi ønsker å bekrefte eller avkrefte gjennom våre funn. Vi har valgt å benytte oss av kvalitativ metode for å belyse vår problemstilling med et intensivt forskningsdesign og dybdeintervju som hovedmetoden. Vi utførte seks dybdeintervjuer med informanter knyttet til terrengparkene i Vierli, Ringkollen, Oslo Vinterpark og Freestyleforbundet. Vi har også tatt for oss to reiselivsorganisasjoner, Virke og Innovasjon Norge. I tillegg utførte vi to intervjuer over mail, med en parkbruker og med en informant fra Menon. Våre hovedfunn fra denne oppgaven dreier seg om konkurransefortrinn, trend, næringsnettverk og markedsføring. De funnene vi har gjort kan stort sett støtte opp om de antagelsene vi startet med. Konkret og målrettet differensiering som er rettet mot det valgte segment er viktig for at man skal ha en nisje. Videre er det viktig at nisjeområdet er en del av en generell trend for å sikre holdbarhet og at det skal være en lønnsom nisje over tid. Våre funn viser også at samarbeid er sentralt, men ikke avgjørende, og at sosiale medier og WOM har en sentral betydning for å nå ut til målgruppen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.subjectReiselivsnisjernb_NO
dc.subjectMarkedsføringnb_NO
dc.subjectNettverknb_NO
dc.subjectWord of mouthnb_NO
dc.subjectWOMnb_NO
dc.titleSuksessfaktorer for Terrengparknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record