Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Håkon Larsen
dc.contributor.authorHaug, Henrik
dc.contributor.authorLyngseth, Trym Sebastian
dc.date.accessioned2014-10-15T14:25:30Z
dc.date.available2014-10-15T14:25:30Z
dc.date.issued2014-10-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223962
dc.description.abstractProblemstillingen i denne oppgaven er: ”Kan hylleplassering fungere som subliminal markedsføring i norsk dagligvarehandel?”. Gjennom denne problemstillingen ønsker vi å belyse et emne det er forsket lite på i Norge. Vi ønsker å undersøke om det finnes en sammenheng mellom hylleplassering og subliminal markedsføring. Vi har gjennom oppgaven belyst det vi ser på som relevant teori for å gi leseren en plattform for å forstå både det subliminale felt og feltet om hylleplassering. Dette er begge komplekse felt og man kan skrive side opp og side ned om begge feltene. Vi har lagt vekt på å kun presentere det vi mener gir vår oppgave mening og det som gir oss best mulig grunnlagt for å besvare vår problemstilling. Noe av teorien som for eksempel ”hylleplassering i norsk kontekst”, er blitt tatt med for å gi et norskt bilde av hylleplasseringen da mye av teorien kommer fra USA. Her ønsker vi også å gi leseren ett innblikk i hva som faktisk påvirker hylleplassen i norsk dagligvarehandel. For å kunne presentere en mest mulig dagsrelevant teoridel om hylleplasseringen, har vi foretatt oss ekspertintervjuer med personer fra næringslivet, som jobber enten for leverandør eller kjede. Vi ønsker gjennom oppgaven å se på forholdet mellom hylleplassering og subliminal markedsføring som ett fenomen, oppgaven bærer gjennom dette ett fenomenologisk preg. Gjennom kvalitativ observasjonsundersøkelse har vi hentet inn data fra vanlige mennesker i norske dagligvarebutikker. Utvalget vårt ga oss viktig informasjon som gjorde det mulig å blåse liv i teorien for så å tolke og analysere dette. Generelt sett kan vi resultere med at det forekommer sammenhenger i fenomenet. Resultatene viser til at vi kan anta bruk av subliminal påvirkning i dagligvarebutikkene, som kan ligge til grunn for teoriene i USA. Da en gjenkjenning og fremkalling kan skape et behov som fører til impulskjøp basert på hvordan hyllene er plassert. Derfor kan vi konkludere med at det ligger en intensjon bak plassering av hyllene, og anta at dette ut ifra vårt utvalg kan representere noen former for subliminale påvirkninger i kjøpssituasjoner for dagligvarebutikker i Norge. Oppgaven kan på mange måter sees på som eksplorerende da det finnes lite norsk forskning på dette emnet. Vi har tatt til høyde for at vi er blant få i landet som har prøvd å koble det subliminale sammen med hylleplassering. Dette har gjort at vi egentlig ikke helt visste hva vi kom til å finne ut, noe som har gjort arbeidet spennende og lærerikt! Vi har blant annet funnet ut at det er mange flere faktorer som spiller inn når det er snakk om hvordan en butikkhylle blir utformet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSalgnb_NO
dc.subjectVarehandelnb_NO
dc.titleKan hylleplassering fungere som subliminal markedsføring i norsk dagligvarehandel?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record