Show simple item record

dc.contributor.authorPaulsen, Øyvind Fassbender
dc.contributor.authorGrøndalen, Andreas
dc.date.accessioned2014-10-17T14:16:09Z
dc.date.available2014-10-17T14:16:09Z
dc.date.issued2014-10-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224124
dc.description.abstractOppgaven tok med utgangspunkt i eksisterende teori om blant annet pionerprodukter, referansepriser, prisstrategier og kjøpsbeslutninger, sikte på bekrefte kausale mekanismer mellom eksterne og interne referansepriser, prisrettferdighet og kjøpsintensjon. Dette ble gjort ved å manipulere den eksterne referanseprisen med prisstrategiene skimming og penetration, for å undersøke om strategiene hadde forskjellig virkning på de interne referanseprisene, og om en eventuell endring av disse også ville påvirke prisrettferdighet og kjøpsintensjon. Studiets overordnede problemstilling var på bakgrunn av dette ”Hvilken effekt har eksterne referansepriser på innovative pionerprodukters interne referansepriser, og hvordan påvirker dette oppfattet prisrettferdighet og kjøpsintensjon?”. Denne var igjen delt opp i to overordnede forskningsspørsmål, om henholdsvis hvordan interne referansepriser for pionerprodukter var antatt å endres i retning av innledende priser, og hvordan innpakning av tap eller differensiering av gevinster gjennom bundling var antatt å påvirke de interne referanseprisene. Det første forskningsspørsmålet ga fem av studiets seks hypoteser, og var derfor naturligvis det viktigste av de to aktuelle forskningsspørsmålene. I studiet ble det benyttet ekstensive forskningsdesign av typen eksperimenter, med kvantitativ metode som innsamlingsform. Selve datainnsamlingen ble gjort via ulike studentgrupper på Facebook og studentmaillister, og resultatene ble analysert i statistikkprogrammet SPSS. Gjennom analyse av det innsamlede datamaterialet ble det gitt støtte for fire av studiets seks hypoteser, i tillegg til delvis støtte for en femte hypotese. Det ble som et resultat av dette påvist en kausal mekanisme mellom eksterne og interne referanser, som også er støttet i tidligere teori, noe som gir svar gil den første delen av problemstillingen – ”Hvilken effekt har eksterne referansepriser på innovative pionerprodukters interne referansepriser?”. Når det gjelder den andre delen av problemstillingen – ”…og hvordan påvirker dette oppfattet prisrettferdighet og kjøpsintensjon?”, ble det påvist årsak-virkningssammenhenger mellom interne referansepriser og kjøpsintensjon ved både innledende strategipriser og etterfølgende priser i form av motsatt prisytterpunkt. Grunnet kun delvis støtte for samvariasjonen mellom interne referansepriser og prisrettferdigheter ved etterfølgende priser kunne det imidlertid ikke sies noe bastant om forholdet mellom interne referansepriser og prisrettferdighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectPrissettingnb_NO
dc.subjectReferanseprisernb_NO
dc.subjectKjøpsintensjonnb_NO
dc.titleINNOVATIVE PIONERPRODUKTERS REFERANSEPRISER I NYE PRODUKTKATEGORIER OG DERES VIRKNINGER PÅ PRISRETTFERDIGHET OG KJØPSINTENSJON.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record