Show simple item record

dc.contributor.authorHaga, Renate Ariella
dc.contributor.authorPedersen, Annika
dc.contributor.authorOrdon, Iwona Lucyna
dc.date.accessioned2014-10-25T12:46:47Z
dc.date.available2014-10-25T12:46:47Z
dc.date.issued2014-10-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224545
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg aspektet rundt holdninger, mer spesifikt hvordan menn og kvinners holdninger ovenfor miljøsertifisering på norske hotell er. Vi lot oss derfor bli inspirert av miljødepartementet sine uttalelser, der det ble fremlagt følgende hovedutfordringer i henhold til norsk miljøpolitikk: å møte klimautfordringene, bevare det biologiske mangfoldet, sikre kulturminner, bekjempe miljøgifter og forurensning, samt å bruke arealene på en bærekraftig måte. I følge regjeringens reiselivsstrategi fra 2007, er Norges merkevare, som en nasjon med uberørt natur, stillhet og ro, noe regjeringen vil bevare. Og videre blir det fremlagt en forventning om at reiselivsnæringen skal ta ansvar for å bære dette videre. På bakgrunn av dette ble problemstillingen vår følgende: “Hvordan påvirker ulike variabler nordmenns holdninger til miljøsertifiseringer i hotellbransjen i Norge, og hvordan er sammenhengen mellom nordmenns holdning til miljøsertifiseringer og deres valg av et miljøsertifisert hotell?” Videre har vi noen underspørsmål for å dekke andre viktige faktorer i henhold til miljøsertifiseringer, disse lyder slik: “Hvordan kan miljøsertifisering måle seg med pris og praktiske faktorer når forbrukeren skal velge hotell i Norge?” ”Påvirker ulike demografiske faktorer forbrukernes holdninger til miljøsertifisering av hotellbransjen i Norge?” “Hvilken sammenheng er det mellom holdninger til miljøsertifiseringer og valg av et miljøsertifisert hotell for opphold i Norge?” For å kunne bygge opp under vårt valg, var det viktig for oss å finne tilstrekkelig nok med kilder som kunne støtte opp vår egen undersøkelse. Det tok ikke lang tid før vi kunne se at dette temaet har blitt forsket på av flere tidligere, noe som ga oss nok forskningsrapporter og avhandlinger å forankre oss i. Undersøkelsen tar for seg en teoretisk del, en metodisk del og en analysedel med fem hypoteser. Vi har valgt å benytte oss av kvantitativ metode i denne undersøkelsen, noe vi forankrer i oppgavens tema, som kan besvares ved å undersøke i et bredt perspektiv, dette ved å benytte oss av en populasjon av størrelse. Grunnet mangel på økonomiske ressurser, har vi benyttet oss av et bekvemmelighetsutvalg, noe som gjør at resultatene ikke kan bli betraktet som generaliserbare. Gjennom denne oppgaven har vi valgt å ta for oss spørsmålet om hvorvidt det foreligger en sammenheng mellom holdninger til miljøsertifisering og valg av hotell i Norge. Vi har også ønsket å se om miljøsertifiseringer spiller en rolle for forbrukerens valg av hotell, målt sammen med andre faktorer som er relevante til valg av et hotellopphold, som pris, beliggenhet, komfort, utseende, fasiliteter og renhold.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMiljøsertifiseringnb_NO
dc.subjectForbrukeradferdnb_NO
dc.titleHva med miljøet?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record