Show simple item record

dc.contributor.authorAltenborn, Vegard
dc.contributor.authorBoberg, Aleksander
dc.date.accessioned2015-10-20T07:23:04Z
dc.date.available2015-10-20T07:23:04Z
dc.date.issued2015-10-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2356809
dc.description.abstractI denne bachelor-oppgaven har vi tatt for oss temaet produktplassering. Vi har med denne oppgaven valgt å skrive om produktplassering og holdninger, med den hensikt å kunne forske oss frem til en dypere forståelse og oversikt rundt temaet. Vi ønsket både å få et innblikk i hvordan holdninger unge mennesker hadde mot bruken av produktplassering, og hvilke meninger de hadde om temaet. Begrunnelsen for valgt temaet er produktplasseringens store vekst i moderne tid, og den potensielle utviklingen som finner sted innenfor Norge sine grenser per dags dato. Vår problemstilling havnet på: «Unge mennesker sine holdninger og meninger rundt bruken av produktplassering» I oppgavens innledning går vi igjennom denne oppgaven sin problemstilling, blant annet hvordan vi delte den opp i flere kategorier og delspørsmål, for og lettere kunne belyse vår problemstilling. Videre gjorde vi rede for bakgrunn for valg av tema, og satte avgrensninger av oppgaven. Helt til slutt har vi illustrert oppgaven sin oppbygning, gjennom redegjørelse og en illustrasjon. I teoridelen har vi gått grundig gjennom forskjellig teori omkring produktplassering. Vi har gjort rede for hva produktplassering er, forskrifter og regler knyttet til bruken av produktplassering i Norge, og forskjellige former og typer for produktplassering. Helt tilslutt gjorde vi rede for generell holdningsteori, og en studie som tok utgangspunktet i holdninger mot bruken av produktplassering. Vi valgte et kvalitativt metodevalg, når undersøkelsens hensikt er å søke en dypere forståelse og oversikt ble det et naturlig valg. Designet vi valgte var fenomenologisk design, når vi var interessert i å undersøke fenomenets holdninger og meninger knyttet til emne. Etter valg av design og metode gjennomførte vi dybdeintervjuer, og analyserte disse, og kom frem til vår konklusjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.titleHoldninger til produktplasseringnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record