Show simple item record

dc.contributor.authorKorsnes, Marte Prebensen
dc.contributor.authorHjeldnes, Kaja
dc.contributor.authorRieck, Martine Jacobsen
dc.date.accessioned2015-10-23T11:23:53Z
dc.date.available2015-10-23T11:23:53Z
dc.date.issued2015-10-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357882
dc.description.abstractMobilavhengighet er et relativt nytt problem som stadig får økt oppmerksomhet, både i Norge og utlandet. Vi ønsker å belyse en del av dette problemet med utgangspunkt i forbrukeratferd. Gjennom et eksperiment vil vi studere om smarttelefonen kan endre forbrukernes valg knyttet til kjøp. Dette måles ved bruk av variabelen selvkontroll, hvor vi ser om svikt i selvkontroll kan gi utslag på kjøpsatferd. I tillegg vil vi se om et individs personlighetstrekk kan styrke relasjonen mellom variablene (Raju 1980, 272). Variablene måles videre gjennom tre hypoteser som er med på å besvare problemstillingen. Vår målgruppe for studiet er generasjon Y, som er født mellom 1979 og 1995 (Schiffman, Kanuk og Hansen 2012, 355). Vi ønsker å forske på individer som har vokst opp sammen med den teknologiske utviklingen, og tatt til seg smarttelefonen i stor grad. Vi forutsetter at våre subjekter er svært knyttet til smarttelefonen, og dermed fremstår som mobilavhengige. Studiet baserer seg på forskningsartikler som tar for seg det overordnede temaet mobilavhengighet. Vi beskriver hvordan denne avhengigheten kan føles for enkelte, og det trekkes en parallell til andre avhengigheter, for eksempel stoffavhengighet (Massimini og Peterson 2009). Deretter beskrives begrepene selvkontroll, personlighet og kjøpsatferd hver for seg, og i sammenheng med hverandre. Studiet gir oss ingen signifikante funn, men hypotesene bør imidlertid ikke forkastes, ettersom det allerede er utviklet teorier som kan vise til sammenhenger mellom variablene. I siste del fokuserer vi på svakheter med studiet, for å vise hva som kunne vært forbedret. Dette studiet kan derfor sees på som et utgangspunkt for videre forskning, da det har vært med på å belyse viktige aspekter rundt fenomenet mobilavhengighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleSmarttelefonen - fra vane til avhengighetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record