• Adaptive Reuse 

      Bjørnseth, Mathilde (Bachelor thesis, 2020-06)
      Hovedfokuset i oppgaven retter seg mot bruken av eldre, forfalne bygninger og hvordan tilrettelegge nytt bruksområde for kommende brukere. Thulstrups gate 4. er et sørgelig tilfelle hvor inngrep i en tidligere fase kunne ...