• Adaptive Reuse 

   Bjørnseth, Mathilde (Bachelor thesis, 2020-06)
   Hovedfokuset i oppgaven retter seg mot bruken av eldre, forfalne bygninger og hvordan tilrettelegge nytt bruksområde for kommende brukere. Thulstrups gate 4. er et sørgelig tilfelle hvor inngrep i en tidligere fase kunne ...
  • Ageing Re-Defined: Et sanselig universelt designet seniorsenter med bærekraftige utforminger som fremmer en aktiv hverdag og sosialt samvær 

   Pettersen, Monica (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Inspirasjonen til å ta for seg tematikken eldre og deres bosituasjon kom delvis fra kurset Ageing in Place som ble holdt høsten 2015. Under kurset ble det gitt et større innblikk på behovet for å designe gode bomuligheter ...
  • AKA : En samling av norske cosplayere 

   Alnes, Julie Yksnøy (Bachelor thesis, 2019)
   Cosplay er en populær aktivitet blant unge voksne, som har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Cosplay handler om å kle seg ut som fiktive karakterer fra ulike medier, der formålet er å hedre karakteren og den fiktive ...
  • Akvariet i Oslo 

   Arentz Fløysvik, Tine (Bachelor thesis, 2020-06)
   Denne bacheloroppgaven har som mål å finne ut hvordan vi kan gjenbruke inaktive oljeplattformer og la dem fortsette å delta i samfunnet rundt oss. I denne oppgaven er det valgt å tilrettelegge for et akvarium tilpasset ...
  • Arbeide på naturlig vis 

   Haggren, Nora (Bachelor thesis, 2017-09-21)
   I dette prosjektet ser du utarbeidingen av et kontorlokale i Universitetsgata 8. Det er her utarbeidet et kontorlokale som skal være et egnet sted for mindre bedrifter interiørarkitekter og arkitekter som ønsker å leie ...
  • At the Office 

   Skauen, Victoria (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Bakgrunn Gjennomføringen av dette prosjektet vokste frem på grunnlag av en bærekraftig tankegang. En motivasjon til å forme vår arbeidsdag slik at den er tilpasset hvordan vi vil arbeide i fremtiden. Undesøkelse og ...
  • Bacheloroppgave 

   Olsen, Katrine (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne bacheloroppgaven går ut på å løse problemstillingen «Hvordan kan man designe en nettbasert læringsplattform for å hjelpe unge grafisk design studenter (18-30 år) som synes koding er vanskelig, å lære HTML5 og CSS3 ...
  • Bacheloroppgave 

   Bakken, Thea Omsland (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å ta for meg temaet barneskole. Oppgaven tar utgangspunkt i nye Sydskogen skole. Det gamle skolebygget ble revet for et år siden og arbeidet med den nye skolen er i full gang. Jeg ...
  • Barn og barnefamiliers perspektiv i debatten om boligkvalitet 

   Bjørnsdottir, Ragnheidur; Granly, Iselin Olsen (Bachelor thesis, 2019)
   «Del I – Forankring og forskningsperspektiver» vil belyse dagens situasjon vedrørende barns mulighet for deltakelse i planarbeid, samt hvilke instanser som er pliktet til å sikre barns rettigheter i boligutviklingen. ...
  • Biermanns breake 

   Halvorsen, Sandra Marie (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   ”Som interiørarkitekt, hvordan kan jeg, tiltrekke backpackere med interesse for design, arkitektur og kunst til mitt hostel?”. Problemstillingen er laget ut i fra mitt ønske om å designe et hostel vi i Oslo ikke har sett ...
  • Biofilia: Et restaurantkonsept basert på menneskets medfødte tiltrekning til naturen og naturlige prosesser 

   Bakke, Vegard (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Ordet biofili kommer fra gresk og direkte oversatt betyr det kjærlighet til livet og levende ting. Biofili er den iboende menneskelige tilbøyelighet til å knytte seg til naturen, som selv i den moderne verden fortsetter å ...
  • Boligkvalitet for aleneboende : Sosialt fellesskap i byboligen 

   Engeflaen, Marthe (Bachelor thesis, 2019)
   I Oslo består 47% av husholdningene av en person. Denne høye andelen gjør at aleneboerne er en betydelig gruppe av mennesker i Oslo, og formålet med oppgaven å undersøke hva boligkvalitet er for denne gruppen mennesker. ...
  • Borgen Ungdomshjem 

   Rognmo, Line Søndergaard (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Jeg har tilrettelagt for at beboerne i institusjonen ved hjelp av interiør skal kjenne på trygghets- og hjemmefølelse. Jeg har benyttet mange pensumbøker fra barnevernspedagogutdanningen for å få best mulig forståelse ...
  • Brotandläkarna : En trygg tandläkarklinik 

   Svarling, Klara (Bachelor thesis, 2020-06)
   Detta bachelorprojekt syftar till att förbättra tandvårdsmiljön och ska utreda på vilket sätt inredningsarkitektur kan påverkar upplevelsen av ett tandläkarbesök. Projektet tar utgångspunkt på Brotandläkarna, en privat ...
  • Connecting generations 

   Reitan, Kine (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   En eller flere generasjoner. Generasjonskollektivet skal være et sted der man bor sammen på tvers av generasjonene. Ensomheten mange forbinder med sykehjem skal sprites opp med ”barn i huset”. Målet er at man på tvers ...
  • Conscious community: Et innovativt og bærekraftig bofellesskap for selvstendige eldre og studenter. 

   Moen, Kaja (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunnen for oppgaven baserer seg på mine personlige erfaringer rundt aldring, studentlivet og jobb på eldrehjem ved siden av studiene. Videre er også eldrebølgen, samt nåværende og fremtidige miljø- og klimautfordringer ...
  • Deichmanske studentboliger 

   Svendsrud, Marianne (Bachelor thesis, 2016-11-03)
  • Demenslandsby - Livet i sentrum 

   Moestue, Emilie Marie (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg en påbegynt demenslandsby for personer med demens, og hvordan jeg som interiørarkitekt kan bidra til å påvirke personer med demens boform. Se for deg at kroppen gradvis endres. Du mister ...
  • Dynamiske identiteter: et visuelt eksperiment 

   Løneberg, Madeleine (Bachelor thesis, 2017-09-06)
   I dette research baserte prosjektet, er temaet for oppgaven dynamiske visuelle identiteter. Formålet med prosjektet er å utforske, eksprimentere og avdekke sannheter om dynamiske visuelle identiteter, gjennom å utføre ...
  • Ekeberg bofellesskap : Et bofelleskap for asylsøkere i Oslo 

   Nyan, Tooti Blom (Bachelor thesis, 2019)
   Emnet med designergruppen Makers Hub har vært til inspirasjon for oppgavens tema. Oppgavens formål har vært å designe omgivelser for beboere ved et asylmottak som skal forsikre et beroligende opphold ved mottaket.