Bacheloroppgaver fra studier tilhørende WiKD. Fra 2018 inneholder arkivet oppgaver med karakteren A. For tidligere år finner du oppgaver med karakter A eller B.

Recent Submissions

View more