Denne samlingen inneholder et utvalg bacheloroppgaver fra studier ved Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design. Frem til 2018 inneholder arkivet oppgaver som har fått karakteren A eller B. Fra og med 2018 inneholder arkivet kun A-oppgaver.

Recent Submissions

 • Typografi, objekt, dimensjon : Et utforskende samspill 

  Lomtjernbakken Møller, Hans Erik (Bachelor thesis, 2020-06)
  Typografi og pakningsdesign gjør seg begge gjellende som fagfelt innenfor grafisk design. Det var med dette utgangpunkt og spørsmål til deres relasjon, at grunnlaget for oppgaven ble til. Problemstillingen: "Hvordan kan ...
 • Brotandläkarna : En trygg tandläkarklinik 

  Svarling, Klara (Bachelor thesis, 2020-06)
  Detta bachelorprojekt syftar till att förbättra tandvårdsmiljön och ska utreda på vilket sätt inredningsarkitektur kan påverkar upplevelsen av ett tandläkarbesök. Projektet tar utgångspunkt på Brotandläkarna, en privat ...
 • Akvariet i Oslo 

  Arentz Fløysvik, Tine (Bachelor thesis, 2020-06)
  Denne bacheloroppgaven har som mål å finne ut hvordan vi kan gjenbruke inaktive oljeplattformer og la dem fortsette å delta i samfunnet rundt oss. I denne oppgaven er det valgt å tilrettelegge for et akvarium tilpasset ...
 • Pakningsdesign for sukkerfrie bakemikser : Hvordan markedsføre sukkerfrie bakemikser? 

  Santamaria, Celine (Bachelor thesis, 2020-06)
  For mange er det en selvfølge å legge vanlig hvitt sukker i handlekurven, men ingen er klare over hvor mye sukker vi får i oss i løpet av én dag. Mangel på kunnskap og gamle vaner har ført til at vi legger vekk den mørke ...
 • En digital tjeneste som øker donasjoner til veldedige organisasjoner : Act with CARE 

  Bøhn-Lie, Nathalie (Bachelor thesis, 2020-06)
  Det finnes en rekke ulike veldedige organisasjoner i Norge i dag. Eksempelvis Kirkens Bymisjon, Redd Barna, Kreftforeningen og Leger uten grenser som jobber innenfor forskjellige områder. Blant dem finner man organisasjonen ...
 • Adaptive Reuse 

  Bjørnseth, Mathilde (Bachelor thesis, 2020-06)
  Hovedfokuset i oppgaven retter seg mot bruken av eldre, forfalne bygninger og hvordan tilrettelegge nytt bruksområde for kommende brukere. Thulstrups gate 4. er et sørgelig tilfelle hvor inngrep i en tidligere fase kunne ...
 • Stensparken alarmplass : Bortgjemt og bortglemt 

  Stuedahl, Eira K. (Bachelor thesis, 2020-06)
  Denne bacheloroppgaven vil ta for seg de forlatte rommene under Oslo, og hvordan man som interiørarkitekt kan transformere slike rom til attraktive opplevelsesrom for samtiden. Under Oslo finnes det flere tusen kvadratmeter ...
 • Lume 

  Aasheim Skei, Sondre (Bachelor thesis, 2020-06)
  I denne oppgaven løser jeg problemstillingen «Hvordan kan man på best mulig måte samle nordmenn som ønsker å kjøpe og selge klokker trygt på en digital plattform?» med å utvikle og designe applikasjonen Lume. Målet med ...
 • En redaksjonell historiefortelling : Hvordan gjøre geografi mer spennende for barn? 

  Bjørkli, Vegard (Bachelor thesis, 2020-06)
  Med denne bacheloroppgaven har jeg utforsket ulike designfaglige disipliner som redaksjonelt design, historiefortellende design og interaksjonsdesign. Disse er kombinert for å finne ut hvordan man kan formidle tungt innhold ...
 • Prolong - Studentboliger 

  Hagen, Kristine (Bachelor thesis, 2020-06)
  Bakgrunn: Inspirasjonen for prosjektet er den økende etterspørselen av boenheter til studenter i storbyene som står ubesvart. Dette er en fleksibel og samfunnsviktig gruppe, hvor det var ønskelig å se på nye, fleksible ...
 • Qing Zoo : The Deck Building Zoo Game 

  Kjenstad, Tomas (Bachelor thesis, 2020-06)
  I denne oppgaven blir det jobbet med å svare på problemstillingen: Hvordan lage et kortspill inspirert av kinesisk kunst og historie? For å svare på problemstillingen var det nødvendig å utforske mange ulike felt. Blant ...
 • Homborsund fyr : De tomme bygningene og kystkulturens verdiskapning i Norge 

  Igland, Ine Maria (Bachelor thesis, 2020-06)
  Dette prosjektet tar for seg et lite fyrsamfunn som befinner seg mellom sørlandsbyene Grimstad og Lillesand. Prosjektet har et stort konseptuelt fokus der tomme sørlandsbygg langs kysten står i fokus. Her kommer spørsmål ...
 • Fremtidens arbeidsplass : Trivsel og produktivitet med mennesket i fokus 

  Spiten-Nysæther, Mari (Bachelor thesis, 2020-06)
  Denne bacheloroppgaven i interiørarkitektur tar for seg hvordan trivsel og produktivitet på arbeidsplassen kan ptimaliseres med hensyn til menneskene som jobber der, både i dag og for fremtiden. Tomra ble benyttet som ...
 • En digital førstehjelpstjeneste med mål om å gjøre folk tryggere i nødssituasjoner 

  Elvegaard, Martin (Bachelor thesis, 2020-06)
  Førstehjelp er et tema som alltid vil være aktuelt på en eller annen måte. Derimot har førstehjelp fortsatt ikke tatt steget over på digitale plattformer, som gjør at man er avhengige av regelmessige førstehjelpskurs for ...
 • Hvordan bruke en familiebedrifts historie i utviklingen av en visuell identitet? 

  Jerijærvi, Brita Andrea (Bachelor thesis, 2020-06)
  Øvre Pasvik Camping ble startet av Edith og Svend Randa, et ektepar som hadde vokst opp i Øvre Pasvik og bygda som holdt til der. Livet i bygda var et enkelt og rolig liv, hvor man levde i pakt med naturen. Man sådde ...
 • Sansesentralen : Møteplass for synshemmet ungdom 

  Dale Monsen, Trude (Bachelor thesis, 2020-06)
  Denne oppgaven vil ta for seg utformingen av en møteplass for blinde- og svaksynte ungdommer. Designet har utgangspunkt i sensorisk design, og god universell utforming. Prosjektet baserer seg på Nygårdsgaten 124, eller det ...
 • Hvordan kan interiørarkitektur bidra til en økt opplevelse av trygghet for kvinner uten barn på krisesenteret i Oslo? 

  Fernsjø, Karoline (Bachelor thesis, 2020-06)
  Jeg har i denne oppgaven ønsket å undersøke hvordan interiørarkitektur kan påvirke opplevelsen av trygghet for kvinner som oppholder seg på Krisesenteret i Oslo etter å ha vært utsatt for vold i nære relasjoner. Problemstillingen ...
 • Ungdomsskole for bedret psykisk helse : Med fokus på skjerming i åpent miljø 

  Haukjem, Camilla (Bachelor thesis, 2020-05)
  Barn i 13-16 års alderen går inn i en periode i livet der de utvikler seg fra barn til ungdommer, de skal gjøre avgjørende veivalg, samtidig som de skal finne ut hvem de er, og hvem de er i forhold til andre. Det er ved ...
 • Trygg i byen 

  Svingen Hagen, Oda (Bachelor thesis, 2020-06)
  I denne bacheloroppgaven har jeg sett på årsaker til at barnefamilier i Oslo sentrum velger å flytte til ytre by eller flytte ut av byen før barna begynner på skolen. Jeg har ønsket å se nærmere på barns grunnleggende behov ...
 • Boligkvalitet for aleneboende : Sosialt fellesskap i byboligen 

  Engeflaen, Marthe (Bachelor thesis, 2019)
  I Oslo består 47% av husholdningene av en person. Denne høye andelen gjør at aleneboerne er en betydelig gruppe av mennesker i Oslo, og formålet med oppgaven å undersøke hva boligkvalitet er for denne gruppen mennesker. ...

View more