Show simple item record

dc.contributor.authorLund, Kristiane
dc.contributor.authorHuynh, My Kieu
dc.date.accessioned2017-09-19T11:21:59Z
dc.date.available2017-09-19T11:21:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455440
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi sett nærmere på fenomenet frivillighetsturisme. Fenomenet er lite forsket på i Norge, men likevel er det kjent blant nordmenn ettersom stadig flere velger å kombinere reising med frivillig arbeid. Basert på vår interesse for frivillighetsturisme har denne oppgaven som formål å se nærmere på motivasjonsfaktorer som ligger til grunn for å kombinere reising og frivillig arbeid. I en tidlig fase brukte vi mye tid på litteraturgjennomgang som ga oss god innsikt i temaet, og basert på arbeidet med prosjektskisse 2 kom vi frem til følgende problemstilling: “Hvilke motivasjonsfaktorer ligger til grunn ved valg av frivillig arbeid i utlandet”. For å kunne svare på vår problemstilling utviklet vi tre forskningsspørsmål basert på tre sentrale dimensjoner i henhold til fenomenet, som skulle hjelpe oss med å svare på problemstillingen: 1. Hva kjennetegner opplevelsesdimensjonen ved kombinering av reising og frivillig arbeid? 2. Foreligger det forskjeller på motivasjonsfaktorer blant norske ungdommer og internasjonale funn? 3. Er motivasjonsfaktorene for å arbeide frivillig i utlandet altruistiske, egoistiske eller en kombinasjon? Denne avhandlingen har et fenomenologisk forskningsdesign og vi har benyttet oss av åpne, individuelle intervjuer ved datainnsamlingen. Vi har intervjuet åtte informanter som tidligere har kombinert reising med frivillig arbeid. Med utgangspunkt i forskningsdesignet har vi gjort et detaljert analysearbeid med utgangspunkt i fenomenologisk analyse av meningsinnhold. Basert på analysearbeidet har drøftelsen av funn og resultater tatt utgangspunkt i følgende tre temaer som representer våre tre forskningsspørsmål; opplevelsesdimensjonen, våre funn sammenlignet med internasjonale funn, og forholdet mellom egoisme og altruisme. Forskningsspørsmålene har lagt et solid grunnlag for å kartlegge motivasjonsfaktorer, og vi har på grunnlag av disse funnet følgende sentrale faktorer; selvutvikling, kulturell neddykking, virkelighetsbilde, opplevelse og å hjelpe.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectReiselivsledelsenb_NO
dc.subjectFrivillighetnb_NO
dc.subjectTurismenb_NO
dc.subjectMotivasjonnb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.titleFrivillighetsturisme: En kartlegging av motivasjonsfaktorernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal