Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErnst, Kristoffer
dc.contributor.authorBerg, Simen
dc.contributor.authorDrægebø, Fredrik Linnes
dc.date.accessioned2017-10-09T10:33:45Z
dc.date.available2017-10-09T10:33:45Z
dc.date.issued2017-10-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459144
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er sponsing innen langrennssporten. Formålet med oppgaven er å få en bredere forståelse for hvordan sponsingen fungerer, hva bedrifter vil oppnå med den, og hvorvidt de oppnår det. Gjennom alle år har vi sett store bedrifter bruke millioner av kroner på sponsing og lurt på hva de egentlig får ut av det. I denne oppgaven ønsket vi å finne ut av nettopp det. Vår problemstilling ble derfor “hva får sponsorer av de norske langrennslandslagene ut av sitt sponsorat?” Med grunnlag i teori og data vi har hentet inn med kvalitative dybdeintervjuer kommer vi med konkrete resultater som besvarer problemstillingen. Teorien vår er basert på pensumbøker og annen faglitteratur rundt sponsing. Vi har gjennomført et kvalitativt casestudie for å belyse problemstillingen. Hensikten med dette har vært å få et helhetlig inntrykk og godt innblikk av sponsing innen langrenn. Primærdata samlet vi gjennom dybdeintervjuer av informanter med mye erfaring på hver sin side av sponsoravtaler. Vi analyserte dataene og så den opp mot teorien om sponsing for å belyse vår problemstilling. Vi har i oppgaven funnet ut at sponsorene i hovedsak får overført assosiasjoner, økt synlighet, mulighet for å danne B2B-avtaler og intern aktivering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectSponsingnb_NO
dc.subjectMarkedsføring og merkevareledelsenb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.titleSponsing i langrennssporten: Veldedighet eller markedsføring?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal