Show simple item record

dc.contributor.authorSjulstok, Adrian Hillestad
dc.contributor.authorHenriksen, Nicolai
dc.contributor.authorHjerpseth, Henrik
dc.date.accessioned2017-10-11T11:56:54Z
dc.date.available2017-10-11T11:56:54Z
dc.date.issued2017-10-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459664
dc.description.abstractDet nettbaserte pengespillmarkedet domineres av utenlandske aktører som med høy konkurranseevne og kompetanse truer Norsk Tipping sin posisjon som monopolist. Dette er kampen mellom de kommersielle tilbyderne og den samfunnsorienterte statlige virksomheten hvor ulike verdisyn og holdninger skiller deres praksis. Hensikten med denne bacheloroppgaven er å undersøke om identitet og tilhørighet har en betydning for valg av spillselskap. Norsk Tipping gir hele overskuddet tilbake til samfunnet, i motsetning til de utenlandske selskapene som ønsker å maksimere egen profitt. Vi mener det er interessant å undersøke i hvilken grad forbrukeridentitet, lokal tilhørighet og engasjement i breddeidretten har innvirkning på valgprosessen. På bakgrunn av temaet har vi valgt følgende problemstilling: “I hvilken grad påvirker identitet, tilhørighet og engasjement i breddeidretten valg av spillselskap” Det teoretiske grunnlaget for oppgaven tar utgangspunkt i studier av blant andre Tajfel (1982), Sirgy (1982) og Kihlstrom, Beer og Klein (2002) sine teorier om identiteter. Vi har også brukt Strizhakova og Coulter (2015) sin studie om preferanser mot lokale produkter og forskningsstudier fra andre land for å belyse oppgaven. Med utgangspunkt i tidligere forskning og teori utarbeidet vi fire hypoteser, hvorav to ble bekreftet og to avkreftet. Resultatene tyder på at det er viktigere faktorer som spiller inn på valget av spillselskap enn de vi har undersøkt, men hypotesene indikerer likevel en forklaringsverdi. Det er benyttet kvantitativ metode for innsamling av data gjennom en tverrsnittsundersøkelse. Undersøkelsen ble delt via Facebook som resulterte i et utvalg på 205 respondenter. Ettersom dette forskningstemaet er relativt ukjent og lite utbredt, mener vi at denne undersøkelsen danner grunnlag for videre forskning ved bruk av et forbedret spørreskjema som måler begrepene dypere og et mer representativt utvalg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectPengespillnb_NO
dc.subjectMarkedsføring og Salgsledelsenb_NO
dc.subjectSpillselskapnb_NO
dc.subjectKvantitativ metodenb_NO
dc.subjectSpørreundersøkelsenb_NO
dc.titleNettbaserte pengespill - en studie om valg av spillselskap basert på forbrukeridentitet og tilhørighetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal