Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Emma
dc.contributor.authorMerg, Andrea Emilie
dc.contributor.authorMyksvoll, Rachel Follesøy
dc.date.accessioned2018-09-27T10:55:20Z
dc.date.available2018-09-27T10:55:20Z
dc.date.issued2018-09-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564953
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven ser nærmere på hvilke faktorer som spiller inn på forholdet mellom humor og vareprat. Den går dypere inn på effekter som kommer av humor, da spesielt distraksjonseffekten som en hovedfaktor. Vi ønsket å undersøke om distraksjon, opphisselse (arousal), holdning til reklame og holdning til merkevare fungerer som medierende variabler på forholdet mellom humor og vareprat. Vi kom dermed frem til følgende problemstilling: «I hvilken grad kan humor i reklame, gjennom distraksjonseffekten, bidra til å genere mer positiv vareprat til merkevaren?» Bakgrunnen for oppgaven var å se på hvordan humor påvirker holdning til merkevare gjennom holdning til reklame. Vi fant dette interessant å se i lys av vareprat og i tillegg avdekke om distraksjonseffekten har spilt en rolle. Det teoretiske utgangspunktet for denne oppgaven fokuserer på fem hovedtemaer: holdning, følelser (arousal), vareprat, humor og distraksjonseffekten. For å gjennomføre undersøkelsen har vi valgt å benytte oss av kvantitativ metode i form av et enkelt «post» eksperiment. Dette designet ble valgt for å kunne sammenligne effekter. Det ble gjort under kontrollerte omstendigheter for å sikre at eksperimentet hadde god intern validitet. Vi gjorde også tiltak for å forsterke den eksterne validiteten. Utvalget bestod hovedsakelig av studenter ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Vi fikk ikke støtte for noen av våre hypoteser, men fant andre interessante funn. En ting vi ble gjort oppmerksomme på var at humor i vårt eksperiment genererte mer motargumentasjon, som er motsatt av hva vi forventet. Vi fant også at noen av de medierende variablene hadde en sammenheng seg imellom, men at de ikke var generert av humor eller ledet til vareprat. Vi konkluderte med at det kreves mer forskning på fenomenet for å enten avkrefte eller bekrefte tilstedeværelse av mediatorene i forholdet mellom humor og vareprat.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectReklamenb_NO
dc.subjectMarkedsføringnb_NO
dc.titleHumor i reklame - Er du overbevist?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal