Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Nicole Høeg
dc.date.accessioned2019-10-25T07:33:12Z
dc.date.available2019-10-25T07:33:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624339
dc.description.abstractDenne Bacheloroppgaven tar for seg temaet åpent kontorlandskap, og hvordan interiørarkitektur og design kan medvirke til positive holdninger og adferd i et åpent kontorlandskap. Kontoret oppgaven skal dreie seg om er NAV kontoret på Skillebekk i Oslo. Ettersom NAV både består av kontor og mottak, ble også mottaket tatt med i prosjektet. En egen problemstilling til mottaket ble utarbeidet: «I hvilken grad kan interiørarkitektur og design, medvirke til at NAV-mottaket oppleves inkluderende og trygt for de ansatte, og brukerne av NAV?» Det ble foretatt en studie for å kartlegge litteraturen som er knyttet opp mot problemstillingene, og som belyser debatten rundt temaet. Erfaringen fra dette litteraturstudiet ble grunnlaget for valg av forskningsmetoden som biståes av dybdeintervju og feltstudie. Svarene på intervjuene ble analysert og brukt som grunnlag i utformingen av kontorlandskapet og mottaket. Sluttresultatet viser forslag til løsning for NAV Skillebekk. Det presiseres i oppgavens konklusjon at kontorløsninger bør tilpasses brukernes behov.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectInteriørarkitekturnb_NO
dc.subjectÅpent kontorlandskapnb_NO
dc.titleÅpent Kontorlandskapnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal