Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnsdottir, Ragnheidur
dc.contributor.authorGranly, Iselin Olsen
dc.date.accessioned2019-10-29T08:53:19Z
dc.date.available2019-10-29T08:53:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625031
dc.description.abstract«Del I – Forankring og forskningsperspektiver» vil belyse dagens situasjon vedrørende barns mulighet for deltakelse i planarbeid, samt hvilke instanser som er pliktet til å sikre barns rettigheter i boligutviklingen. Gjennom den teoretiske researchen har vi i tillegg valgt å inkludere tidligere studier hvor en belyser barns ønsker og behov i prosjekter som berører deres liv. Ved å sette den teoretiske researchen opp mot slike forskningsartikler har vi hatt mulighet til å få et større overblikk over dagens situasjon vedrørende barn og barnefamilier perspektiv i boligutviklingen. Det er gjennom en teoretisk research og litteratur vi kommer frem til, og presenterer bakgrunn og problemstilling for oppgaven. «Del II – Forskningsperspektiv og metodiske» valg vil belyse valgt metode for oppgaven. Før vi kommer frem til valgt metode, drøfter og reflekterer vi rundt ulike måter å kommunisere med barn. Ved å se hva andre tidligere har gjort for å tilnærme seg barn på en uanstrengt og uformell måte, får vi kunnskap om hvordan vi i denne oppgaven burde kommunisere med brukeren. Allikevel er det først når vi ser dette opp mot interiørarkitektens forskningsperspektiv at vi kan komme frem til egnet metode for brukeren. Denne prosessen, samt veiledning i klassisk vitenskapsmetode, leder oss frem til brukermedvirkning som metode. Det vil også gjennom kapittelet fremkomme hvordan vi ønsker å planlegge, samt gjennomføre brukermedvirkningen på de gitte aldersgruppene. Planlegging i henhold til gjennomføring forankres i Piagets utviklingsteori, og vi kan ut fra brukermedvirkningens resultater planlegge videre omfang i prosjekteringsfasen. «Del III – Boligkvalitet omsatt i praksis» presenterer viktige funn gjort gjennom forskningsperspektiv og metodiske valg. Ut fra en helhetlig forståelse av metoder og valg gjort gjennom oppgaven vil vi reflektere rundt valg av konsept, og prosesser i henhold til brukergruppens rolle i en prosjekteringsfase. Videre vil vi gjøre rede for valg av bygning for prosjekteringen, samt våre tanker rundt interiørarkitektens rolle i boligutviklingsprosjekter. Det er først når vi har presentert denne diskusjonen at vi kan begynne å sette avgrensninger vedrørende videre omfang i prosjekteringsdelen. Del III avsluttes ved å redegjøre for interiørfaglige valg basert på funn gjort i brukermedvirkningen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectInteriørarkitekturnb_NO
dc.titleBarn og barnefamiliers perspektiv i debatten om boligkvalitetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal