Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorCarstensen, Marthe
dc.contributor.authorLyseggen Brække, Sofie
dc.contributor.authorMelby Foss, Julie Elisabeth
dc.date.accessioned2021-03-08T11:51:38Z
dc.date.available2021-03-08T11:51:38Z
dc.date.issued2020-05-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2732143
dc.description.abstractGenerasjon Z er en generasjon som vil være viktig i tiden fremover, både å forstå de, men også for bedrifter som skal markedsføre seg mot de. Dette er et felt det er forsket lite på, noe som fattet vår interesse for temaet. Av den grunn er bacheloroppgaven basert på fenomenet influencer marketing, hvor vi ønsket å undersøke om og hvor influencer marketing er mest avgjørende i kjøpsprosessen til generasjon Z. Med hensyn til oppgavens lengde og tidsperspektiv har vi fokusert på den digitale plattformen Instagram, hvor generasjonen er svært aktiv og det er oftest her kjernen i influencer marketing foregår. Med et ønske om å få en dypere forståelse av dette temaet, skal vi i løpet av bacheloroppgaven besvare følgende problemstilling: I hvilken grad er influencer marketing avgjørende for kjøpsbeslutninger hos generasjon Z og hvor i kjøpsprosessen har det størst betydning? For å besvare denne problemstillingen har vi tatt i bruk begreper og teori som vil belyse tematikken i problemstillingen på en hensiktsmessig måte. Ettersom fenomenet er relativt nytt og derav forsket lite på tidligere, har vi av den grunn benyttet en kvalitativ forskningsmetode. Vi har gjennomført 10 dybdeintervjuer og avgrenset det empiriske arbeidet til jenter i alderen 20-24 år. I analysen har vi benyttet en innholdsanalyse og kategorisert dataene, sammenlignet og funnet likheter blant informantene. Innholdet i disse kategoriene har vi benyttet for å konkludere med hvor i kjøpsprosessen informantene mener influencere har størst påvirkning. Gjennom analysen kommer det frem at influencer marketing for generasjon Z virker positivt i AIDA-modellens startfaser, oppmerksomhet og interesse. Influencer marketing har påvirkning hos generasjon Z, men ikke til den grad at det avgjør deres kjøpsbeslutninger. Det krever både tillit, troverdighet og en helhetlig, konsistent profil for å klare å overbevise de til et kjøp gjennom influencers annonserte innlegg.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectMarkedsføring og merkevareledelseen_US
dc.subjectInfluencer marketingen_US
dc.titleInfluencer marketing - er det så avgjørende som man tror? En kvalitativ studie av generasjon Zs kjøpsbeslutningeren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal